SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

Budynek A "PRZY RATUSZU"


Lokal nr

Piętro

Opis lokalu
Pow. użytkowa lokalu
Status lokalu

Projekt lokalu
1. 1  2 pok. z kuchn. 45,31 sprzedany zobacz
2. 1 3 pok. z an.kuch. 51,57 sprzedany zobacz 
3. 1 3 pol. z an.kuch.  51,57  sprzedany  zobacz
4. 1 2 pok. z kuchn.  46,99  sprzedany   zobacz
5. 1 2 pok. z kuchn.  46,99  sprzedany  zobacz
6. 1 2 pok. z kuchn.  50,08  sprzedany  zobacz
7. 1 2 pok. z kuchn.  50,08 sprzedany  zobacz
8. 2  2 pok. z kuchn.  45,46 sprzedany  zobacz
9. 2 3 pol. z an.kuch. 51,66 sprzedany  zobacz
10. 2  3 pol. z an.kuch. 51,66 sprzedany  zobacz
11. 2 2 pok. z kuchn.  47,14 sprzedany  zobacz
12. 2 2 pok. z kuchn.  47,14 sprzedany  zobacz
13. 2 2 pok. z kuchn.  50,22 sprzedany  zobacz
14. 2 2 pok. z kuchn.  50,22 sprzedany  zobacz
15. 3 2 pok. z kuchn.  45,46  sprzedany  zobacz
16. 3 3 pok. z an.kuch.  51,66 sprzedany  zobacz
17. 3 3 pol. z an.kuch.  51,66 sprzedany  zobacz
18. 3 2 pok. z kuchn.  47,14 sprzedany  zobacz
19. 3 2 pok. z kuchn.  47,14 sprzedany  zobacz
20. 3 2 pok. z kuchn.  50,22 sprzedany  zobacz
21. 3 2 pok. z kuchn.  50,22 sprzedany  zobacz
22. 4 2 pok. z kuchn.  45,46 sprzedany  zobacz
23. 4 3 pol. z an.kuch.  51,66 sprzedany  zobacz
24. 4 3 pol. z an.kuch.  51,66 sprzedany  zobacz
25. 4 2 pok. z kuchn.  47,14 sprzedany  zobacz
26. 4 2 pok. z kuchn.  47,14 sprzedany  zobacz
27. 4 2 pok. z kuchn.  50,22 sprzedany  zobacz
28. 4 2 pok. z kuchn.  50,22 sprzedany  zobacz
29. 5 2 pok. z kuchn.   45,46 sprzedany  zobacz
30. 5  3 pol. z an.kuch. 51,66 sprzedany  zobacz
31. 5 3 pol. z an.kuch.  51,66 sprzedany  zobacz
32. 5  2 pok. z kuchn. 47,14 sprzedany  zobacz
33. 5  2 pok. z kuchn. 47,14 sprzedany  zobacz
34. 5  2 pok. z kuchn. 50,22 sprzedany  zobacz
35. 5  2 pok. z kuchn. 50,22 sprzedany  zobacz
36. 1  2 pok. z an. kuch. 41,64  sprzedany  zobacz
37. 1 2 pok. z an. kuch.  42,92 sprzedany  zobacz
38. 1 2 pok. z kuchn.  47,62 sprzedany  zobacz
39. 1 2 pok. z kuchn.  47,07 sprzedany  zobacz
40. 1  2 pok. z an. kuch. 33,16 sprzedany  zobacz
41. 1 4 pok. z an. kuch.  74,55 sprzedany  zobacz
42. 1 3 pok. z an. kuch.  58,50 sprzedany  zobacz
43. 2  2 pok. z an. kuch. 41,64  sprzedany  zobacz
44  2 pok. z an. kuch. 43,03  sprzedany zobacz 
45. 2 2 pok. z kuchn.  47,77 sprzedany zobacz
46. 2  2 pok. z kuchn. 47,21 sprzedany zobacz 
47. 2 2 pok. z an. kuch.  33,24 sprzedany  zobacz
48. 2 4 pok. z an. kuch.  74,54 sprzedany  zobacz
49. 2  3 pok. z an. kuch. 58,50 sprzedany  zobacz
50. 3  2 pok. z an. kuch. 41,64 sprzedany  zobacz
51. 3 2 pok. z an. kuch.  43,03 sprzedany  zobacz
52. 3  2 pok. z kuchn.  47,77 sprzedany  zobacz
53. 3 2 pok. z kuchn.   47,21 sprzedany  zobacz
54. 3 2 pok. z an. kuch.  33,24 sprzedany  zobacz
55. 3 4 pok.  z an. kuch.  74,54 sprzedany  zobacz
56. 3  3 pok. z an. kuch. 58,50 sprzedany  zobacz
57. 4 2 pok. z an. kuch.  41,64  sprzedany  zobacz
58. 4 2 pok. z an. kuch.  43,03 sprzedany  zobacz
59. 4 2 pok. z kuchn.  47,77 sprzedany  zobacz
60. 4  2 pok. z kuchn. 47,21 sprzedany  zobacz
61. 4 2 pok. z an. kuch.  33,24 sprzedany  zobacz
62. 4 4 pok. z an. kuch.  74,54 sprzedany  zobacz
63. 4 3 pok. z an. kuch.  58,50 sprzedany  zobacz
64. 5  2 pok. z an. kuch. 41,64 sprzedany  zobacz
65. 5 2 pok. z an. kuch.  43,03 sprzedany  zobacz
66. 5  2 pok. z kuchn. 47,77 sprzedany  zobacz
67. 5 2 pok. z kuchn.  47,21 sprzedany  zobacz
68. 5 2 pok. z an. kuch.  33,24 sprzedany  zobacz
69. 5  4 pok. z an. kuch. 74,54 sprzedany  zobacz
70. 5 3 pok. z an. kuch. 58,50 sprzedany  zobacz
71. 6 4 pok. z an. kuch.  102,35 sprzedany  zobacz
72. 6  5 pok. z an. kuch. 124,19 sprzedany  zobacz
73. P  3 pok. z zan. kuch. 39,72 sprzedany  zobacz
74. P 2 pok. z an. kuch.   39,62 sprzedany  zobacz
75. P 2 pok. z an. kuch.  39,37 sprzedany  zobacz
76. P  2 pok. z an. kuch.  34,67 sprzedany  zobacz
77. P 3 pok. z zan. kuch.  42,40 sprzedany  zobacz
78. 1 3 pok. z zan. kuch.  59,89 sprzedany  zobacz
79. 1  2 pok. z an. kuch.  39,70 sprzedany  zobacz
80. 1 2 pok. z an. kuch.   39,70 sprzedany  zobacz
81. 1 2 pok. z an. kuch.   39,70 sprzedany  zobacz
82. 1 3 pok. z zan. kuch.  58,75 sprzedany  zobacz
83. 2 3 pok. z zan. kuch.  59,89  sprzedany  zobacz
84. 2  2 pok. z an. kuch.  39,70  sprzedany  zobacz
85. 2 2 pok. z an. kuch.   39,70  sprzedany  zobacz
86. 2 2 pok. z an. kuch.   39,70  sprzedany  zobacz
87. 2 3 pok. z zan. kuch.  58,75 sprzedany  zobacz
88. 3 3 pok. z zan. kuch.  59,89 sprzedany zobacz 
89. 3 2 pok. z an. kuch.  39,70  sprzedany  zobacz
90. 3 2 pok. z an. kuch.  39,70  sprzedany  zobacz
91. 3 2 pok. z an. kuch.  39,70  sprzedany  zobacz
92. 3 3 pok. z zan. kuch.  58,75  sprzedany  zobacz
93. 4 3 pok. z zan. kuch.  59,89  sprzedany  zobacz
94. 4  2 pok. z an. kuch. 39,70 sprzedany  zobacz
95. 4  2 pok. z an. kuch. 39,70 sprzedany  zobacz
96. 4 2 pok. z an. kuch.  39,70 sprzedany  zobacz
97. 4 3 pok. z zan. kuch.  58,75 sprzedany  zobacz
98. 5  3 pok. z zan. kuch. 59,89 sprzedany  zobacz
99. 5  2 pok. z an. kuch. 39,70 sprzedany  zobacz
100. 5  2 pok. z an. kuch. 39,70 sprzedany  zobacz
101. 5  2 pok. z an. kuch. 39,70 sprzedany  zobacz
102. 5 3 pok. z zan. kuch.  58,75 sprzedany  zobacz
103. P 2 pok. z kuchn.  33,85 sprzedany  zobacz
104. p 3 pok. z an. kuch.  50,40 sprzedany  zobacz
105. P 3 pok. z an. kuch.  55,05 sprzedany  zobacz
106. P 2 pok. z an. kuch.  40,97 sprzedany  zobacz
107. 1 3 pok. z an. kuch.  59,20  sprzedany  zobacz
108. 1 4 pok. z an. kuch.   82,27  sprzedany  zobacz
109. 1 2 pok. z kuchn.  52,99  sprzedany  zobacz
110. 1 2 pok. z kuchn.  44,64  sprzedany  zobacz
111. 1  3 pok. z an. kuch. 50,40 sprzedany  zobacz
112. 1  3 pok. z an. kuch. 55,12 sprzedany  zobacz
113. 1 2 pok. z an. kuch.  41,12 sprzedany  zobacz
114. 2  3 pok. z an. kuch.  59,20  sprzedany  zobacz
115. 2 4 pok. z an. kuch.   82,34 sprzedany  zobacz
116. 2 2 pok. z kuchn.  53,14 sprzedany  zobacz
117. 2 2 pok. z kuchn.  44,78 sprzedany  zobacz
118. 2 3 pok. z an. kuch.   50,40 sprzedany  zobacz
119. 2 3 pok. z an. kuch.   55,12 sprzedany  zobacz
120. 2 2 pok. z an. kuch.  41,12 sprzedany  zobacz
121. 3 3 pok. z an. kuch.  59,20  sprzedany  zobacz
122. 3 4 pok. z an. kuch.  82,34  sprzedany  zobacz
123. 3  2 pok. z kuchn. 53,14 sprzedany  zobacz
124. 3 2 pok. z kuchn.  44,78 sprzedany  zobacz
125. 3 3 pok. z an. kuch. 50,40 sprzedany  zobacz
126. 3 3 pok. z an. kuch.  55,12 sprzedany  zobacz
127. 3 2 pok. z an. kuch. 41,12 sprzedany  zobacz
128. 4 3 pok. z an. kuch.  59,20 sprzedany  zobacz
129. 4 4 pok. z an. kuch.  82,34  sprzedany   zobacz
130. 4 2 pok. z kuchn.  53,14 sprzedany zobacz 
131. 4 2 pok. z kuchn.  44,78 sprzedany  zobacz
132. 4 3 pok. z an. kuch.  50,40 sprzedany  zobacz
133. 4 3 pok. z an. kuch.  55,12 sprzedany  zobacz
134. 4 2 pok. z an. kuch.  41,12 sprzedany  zobacz
135. 5 3 pok. z an. kuch.  59,20 sprzedany  zobacz
136. 5 4 pok. z an. kuch.  82,34  sprzedany  zobacz
137. 5 2 pok. z kuchn.  53,14  sprzedany  zobacz
138. 5 2 pok. z kuchn.  44,78  sprzedany   zobacz
139. 5 3 pok. z an. kuch.  50,40   sprzedany  zobacz
140. 5 3 pok. z an. kuch.  55,12  sprzedany  zobacz
141. 5 2 pok. z an. kuch.  41,12  sprzedany  zobacz