SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

Zarząd

Uprzejmie informujemy, że
w związku z przejściem na emeryturę Z-cy Prezesa Zarządu
p. Wojciecha Wdowickiego,
od dnia 01 marca 2024 roku
stanowisko Z-cy Prezesa Zarządu ds. Technicznych objął
p. Krzysztof Mucha.Imię i  Nazwisko Funkcja 
  Mirosław Łyko  Prezes Zarządu
  Anna Dragan  Z-ca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych
 Krzysztof Mucha  Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych