SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

Zarząd

 

Imię i  Nazwisko Funkcja 
 mgr Mirosław Łyko  Prezes Zarządu
 mgr inż. Stefan Cielas  Z-ca Prezesa Zarządu ds. Lokalowych i Sprzedaży
 inż. Wojciech Wdowicki  Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych