SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

Zarząd

Uprzejmie informujemy, że w związku z przejściem na emeryturę Z-cy Prezesa Zarządu
p. Stefana Cielasa oraz Głównej Księgowej p. Iwony Ćwiklińskiej, od dnia 01 sierpnia 2021 r.
na stanowisko Z-cy Prezesa Zarządu została powołana p. Anna Dragan,
która jednocześnie pełni obowiązki Głównej Księgowej.


Imię i  Nazwisko Funkcja 
 mgr Mirosław Łyko  Prezes Zarządu
 mgr Anna Dragan  Z-ca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych
 inż. Wojciech Wdowicki  Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych