SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

Rady Mieszkańców

RADA MIESZKAŃCÓW
os. Piaski

Nazwisko Budynek Funkcja 
 Beata Małecka  Kochanowskiego 53  Z-ca Przewodniczącego Rady Mieszkańców
 Mirosław Szczechura  Kochanowskiego 53  Sekretarz Rady Mieszkańców
 Elżbieta Bukowska  Kochanowskiego 47  Członek Rady Mieszkańców
 Janusz Trzaskalski  Kochanowskiego 53  Członek Rady Mieszkańców
 Dariusz Jasiński  Zgr. Żmija 25  Członek Rady Mieszkańców
 Maryla Bronowska  Kochanowskiego 47  Członek Rady Mieszkańców
 Jacek Górecki  Kochanowskiego 47  Członek Rady Mieszkańców
 Ewa Sosińska  Kochanowskiego 53  Członek Rady Mieszkańców

 
RADA MIESZKAŃCÓW
Wolfkego 12,12A,12B,20, J.Krysta 3,5

Nazwisko Budynek Funkcja 
 Stanisław Radzki  Wolfkego 12a  Przewodniczący Rady Mieszkańców
 Henryk Sadkowski  Jana Krysta 5  Z-ca Przewodniczącego Rady Mieszkańców
 Halina Działecka-Bednarz  Wolfkego 12B  Członek Rady Mieszkańców
 Dariusz Byster  Wolfkego 20  Członek Rady Mieszkańców
 Irena Narewska  Jana Krysta 5  Członek Rady Mieszkańców
 Stanisław Koluch  Wolfkego 12a  Członek Rady Mieszkańców
 Ryszard Ratyński  Jana Krysta 5  Członek Rady Mieszkańców
 Ryszard Myśliński  Jana Krysta 5  Członek Rady Mieszkańców
     
     


RADA MIESZKAŃCÓW
Reymonta 17,19, Wólczyńska 3,7,9,17

Nazwisko Budynek Funkcja 
 Józef Sternicki  Wólczyńska 9  Przewodniczący Rady Mieszkańców
Mieczysław Chłap  Reymonta 19  Sekretarz Rady Mieszkańców
Władysław Grudziecki Wólczyńska 7  Członek Rady Mieszkańców
 Sabina Maciejewska  Reymonta 17  Członek Rady Mieszkańców
 Władysław Sakowski  Reymonta 17  Członek Rady Mieszkańców
 Witold Walczyk  Reymonta 17  Członek Rady Mieszkańców
     
     


RADA MIESZKAŃCÓW
Myśliborska 91,91A,93,93A,93B,93C,93D,95,97,98A, 98B, 98C, 98D, 98E, 98F, 98G
Botewa 10, 10A

Nazwisko Budynek Funkcja 
 Wojciech Rogalski  Myśliborska 98B  Przewodniczący Rady Mieszkańców
 Józef Kazubek  Myśliborska 93A  Z-ca Przewodniczącego Rady Mieszkańców
 Beata Altanis  Myśliborska 97  Sekretarz Rady Mieszkańców
 Irmina Fijałkowska  Myśliborska 91  Członek Rady Mieszkańców
 Krystyna Hajkiewicz  Myśliborska 98E  Członek Rady Mieszkańców
 Dorota Kowalska  Myśliborska 98E  Członek Rady Mieszkańców
 Wanda Jachimczyk  Botewa 10  Członek Rady Mieszkańców
 Ewa Ec  Botewa 10A  Członek Rady Mieszkańców
 Dariusz Ligęza  Myśliborska 97  Członek Rady Mieszkańców
 Joanna Błaszczyk   Myśliborska 97  Członek Rady Mieszkańców


RADA MIESZKAŃCÓW
Bajana 9,9A,17,33, M.Dąbrowskiej 8,10, Grodeckiego 2, Wrzeciono 2A,16

Nazwisko Budynek Funkcja 
 Wiesław Oziębło  M. Dąbrowskiej 10  Przewodniczący Rady Mieszkańców
 Janusz Jaszewski  Wrzeciono 2A  Z-ca Przewodniczącego Rady Mieszkańców
 Anna Wojciechowska  M. Dąbrowskiej 10  Sekretarz Rady Mieszkańców
 Piotr Skrzyński M. Dąbrowskiej 8  Członek Rady Mieszkańców
 Stanisław Wierzbicki  Wrzeciono 16  Członek Rady Mieszkańców
 Zdzisław Mróz  Bajana 17  Członek Rady Mieszkańców
 Ryszard Cyngot  Bajana 33  Członek Rady Mieszkańców
 Maria Wrocławska  M. Dąbrowskiej 10  Członek Rady Mieszkańców

 
RADA MIESZKAŃCÓW
Przy Agorze 11,11A,11B,11C,11D,13,13A,13B,13C

Nazwisko Budynek Funkcja 
 Arkadiusz Kostrzyński  Przy Agorze 11  Przewodniczący Rady Mieszkańców
 Małgorzata Rowińska-Koc  Przy Agorze 11  Z-ca Przewodniczącego Rady Mieszkańców
 Dariusz Gerłowicz  Przy Agorze 13  Sekretarz Rady Mieszkańców
 Bożena Zarodkiewicz  Przy Agorze 13  Członek Rady Mieszkańców
 Joanna Oniśk  Przy Agorze 13  Członek Rady Mieszkańców
 Wojciech Kobalczyk  Przy Agorze 11A  Członek Rady Mieszkańców