SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

Budynek B "PRZY RATUSZU"


Lokal nr

Piętro

Opis lokalu
Pow. użytkowa lokalu
Status lokalu

Projekt lokalu
1. 1 2 pok. z an. kuchn. 42,19 sprzedany zobacz
2. 1  3 pok. z an. kuchn. 51,77 sprzedany zobacz 
3. 1  3 pok. z kuchn. 68,01 sprzedany  zobacz
4. 1  3 pok. z kuchn. 67,41 sprzedany  zobacz
5. 1 2 pok. z kuchn.  46,53 sprzedany  zobacz
6. 1 2 pok. z an. kuchn.  43,48 sprzedany  zobacz
7. 1 2 pok. z an. kuchn. 49,30 sprzedany  zobacz
8. 2 2 pok. z an. kuchn.  42,25  sprzedany  zobacz
9. 2 3 pok. z an. kuchn.  51,77 sprzedany  zobacz
10. 2 3 pok. z kuchn.  68,16 sprzedany  zobacz
11. 2 3 pok. z kuchn.  67,55 sprzedany  zobacz
12. 2 2 pok. z kuchn.  46,68 sprzedany  zobacz
13. 2 2 pok. z an. kuchn.  43,62 sprzedany  zobacz
14. 2 2 pok. z an. kuchn.  49,30 sprzedany  zobacz
15. 2 pok. z an. kuchn.  42,25  sprzedany  zobacz
16. 3 pok. z an. kuchn.  51,77  sprzedany  zobacz
17.  3 pok. z kuchn.  68,16  sprzedany  zobacz
18.  3 pok. z kuchn.  67,65  sprzedany   zobacz
19. 2 pok. z kuchn.  46,68 sprzedany  zobacz
20. 2 pok. z an. kuchn.  43,68  sprzedany  zobacz
21. 2 pok. z an. kuchn.  49,30  sprzedany  zobacz
22. 2 pok. z an. kuchn.  42,25  sprzedany  zobacz
23. 3 pok. z an. kuchn.  51,77   sprzedany  zobacz
24.  3 pok. z kuchn.  68,16  sprzedany  zobacz
25.   3 pok. z kuchn. 67,55 sprzedany  zobacz
26.   2 pok. z kuchn. 46,68 sprzedany  zobacz
27. 2 pok. z an. kuchn.  43,62  sprzedany  zobacz
28. 4 2 pok. z an. kuchn.  49,30  sprzedany  zobacz
29. 2 pok. z an. kuchn.  42,25  sprzedany  zobacz
30. 3 pok. z an. kuchn.  51,77  sprzedany  zobacz
31. 3 pok. z kuchn.  68,16  sprzedany  zobacz
32. 3 pok. z kuchn.  67,55  sprzedany  zobacz
33. 2 pok. z kuchn.  46,68  sprzedany  zobacz
34. 2 pok. z an. kuchn.  43,62  sprzedany  zobacz
35.  2 pok. z an. kuchn. 49,31  sprzedany  zobacz
36. 2 pok. z kuchn.  47,35  sprzedany  zobacz
37. 2 pok. z kuchn.  52,87  sprzedany  zobacz
38. 2 pok. z kuchn.  47,33  sprzedany  zobacz
39. 2 pok. z kuchn.  51,19  sprzedany  zobacz
40. 2 pok. z kuchn.  50,91  sprzedany  zobacz
41. 2 pok. z kuchn.  47,35  sprzedany  zobacz
42. 2 pok. z kuchn.  52,87  sprzedany  zobacz
43. 2 pok. z kuchn.  47,33  sprzedany  zobacz
44 2 pok. z kuchn.  51,19  sprzedany  zobacz
45. 2 pok. z kuchn.  50,91  sprzedany zobacz
46. 2 pok. z kuchn.  47,35  sprzedany zobacz 
47. 2 pok. z kuchn.  52,87  sprzedany  zobacz
48. 2 pok. z kuchn.  47,33  sprzedany  zobacz
49. 2 pok. z kuchn.  51,19  sprzedany  zobacz
50. 3 2 pok. z kuchn.  50,91  sprzedany  zobacz
51. 2 pok. z kuchn.  47,35  sprzedany  zobacz
52. 2 pok. z kuchn.  52,87  sprzedany  zobacz
53. 2 pok. z kuchn.  47,33  sprzedany  zobacz
54. 2 pok. z kuchn.  51,19  sprzedany  zobacz
55. 2 pok. z kuchn.  50,91  sprzedany  zobacz
56. 2 pok. z kuchn.  47,35  sprzedany  zobacz
57. 2 pok. z kuchn.  52,87  sprzedany  zobacz
58. 2 pok. z kuchn.  47,33  sprzedany  zobacz
59. 2 pok. z kuchn.  51,19  sprzedany  zobacz
60. 2 pok. z kuchn.  50,91  sprzedany  zobacz
61. 2 pok. z kuchn.   46,66  sprzedany  zobacz
62. 2 pok. z an. kuchn.  40,03  sprzedany  zobacz
63. 2 pok. z kuchn.  47,19  sprzedany  zobacz
64. 2 pok. z kuchn.  47,07  sprzedany  zobacz
65. 3 pok. z an. kuchn. 51,28  sprzedany  zobacz
66. 2 pok. z an. kuchn.  33,62  sprzedany  zobacz
67. 2 pok. z an. kuchn.  40,22  sprzedany  zobacz
68. 1  3 pok. z an. kuchn. 58,83  sprzedany  zobacz
69. 2 pok. z kuchn.  46,79  sprzedany  zobacz
70. 2 pok. z an. kuchn.  40,10  sprzedany  zobacz
71.  2 pok. z kuchn. 47,34  sprzedany  zobacz
72. 2 pok. z kuchn.  47,21  sprzedany  zobacz
73. 3 pok. z an. kuchn.  51,90  sprzedany  zobacz
74. 2 pok. z an. kuchn.  34,19  sprzedany  zobacz
75. 2 pok. z an. kuchn.  40,65  sprzedany  zobacz
76.  3 pok. z an. kuchn. 58,88  sprzedany  zobacz
77. 2 pok. z kuchn.  46,79  sprzedany  zobacz
78. 2 pok. z an. kuchn.  40,10  sprzedany  zobacz
79. 2 pok. z kuchn.  47,34  sprzedany  zobacz
80. 2 pok. z kuchn.  47,21  sprzedany  zobacz
81. 3 pok. z an. kuchn.  51,90  sprzedany  zobacz
82. 2 pok. z an. kuchn.  34,19  sprzedany  zobacz
83. 2 pok. z an. kuchn.  40,65  sprzedany  zobacz
84.  3 pok. z an. kuchn. 58,88  sprzedany  zobacz
85. 2 pok. z kuchn.  46,79  sprzedany  zobacz
86.  2 pok. z an. kuchn. 40,10  sprzedany  zobacz
87. 2 pok. z kuchn.  47,34  sprzedany  zobacz
88. 2 pok. z kuchn.  47,21  sprzedany zobacz 
89. 3 pok. z an. kuchn.  51,90  sprzedany  zobacz
90. 2 pok. z an. kuchn.  34,19  sprzedany  zobacz
91. 2 pok. z an. kuchn.  40,65  sprzedany  zobacz
92. 3 pok. z an. kuchn.  58,88  sprzedany  zobacz
93. 2 pok. z kuchn.  46,79  sprzedany  zobacz
94.  2 pok. z an. kuchn. 40,10  sprzedany  zobacz
95.  2 pok. z kuchn. 47,34  sprzedany  zobacz
96.  2 pok. z kuchn. 47,21  sprzedany  zobacz
97. 3 pok. z an. kuchn.  51,90  sprzedany  zobacz
98. 2 pok. z an. kuchn.  34,19  sprzedany  zobacz
99. 2 pok. z an. kuchn.  40,65  sprzedany  zobacz
100.  5 3 pok. z an. kuchn.  58,88  sprzedany  zobacz
101. 4 pok. z an. kuchn.  104,41  sprzedany  zobacz
102. 4 pok. z an. kuchn.  92,89  sprzedany  zobacz
103. 4 pok. z an. kuchn.  104,41  sprzedany  zobacz
104. 4 pok. z an. kuchn.  93,07  sprzedany  zobacz
105. 3 pok. z an. kuchn.  58,83  sprzedany  zobacz
106. 2 pok. z an. kuchn.  41,37  sprzedany  zobacz
107. 2 pok. z an. kuchn.  41,37  sprzedany  zobacz
108.  1 3 pok. z an. kuchn.  58,61  sprzedany  zobacz
109. 3 pok. z an. kuchn.  58,86  sprzedany  zobacz
110. 2 pok. z an. kuchn.  41,46  sprzdedany  zobacz
111. 2 pok. z an. kuchn.  41,46  sprzedany  zobacz
112.  2 3 pok. z an. kuchn.  58,61  sprzedany  zobacz
113. 3 pok. z an. kuchn.  58,86  sprzedany  zobacz
114. 2 pok. z an. kuchn.  41,46  sprzedany  zobacz
115. 2 pok. z an. kuchn.  41,46  sprzedany  zobacz
116.  3 pok. z an. kuchn. 58,61  sprzedany  zobacz
117. 3 pok. z an. kuchn.  58,86  sprzedany  zobacz
118. 2 pok. z an. kuchn.  41,46  sprzedany  zobacz
119. 2 pok. z an. kuchn.  41,46  sprzedany  zobacz
120. 4 3 pok. z an. kuchn.  58,61  sprzedany  zobacz
121. 3 pok. z an. kuchn.   58,86 sprzedany  zobacz
122. 2 pok. z an. kuchn.  41,46  sprzedany  zobacz
123. 2 pok. z an. kuchn.  41,46  sprzedany  zobacz
124. 3 pok. z an. kuchn.  58,61  sprzedany  zobacz
125. 3 pok. z an. kuchn.  58,49  sprzedany  zobacz
126. 2 pok. z an. kuchn.  40,85  sprzedany  zobacz
127.  2 pok. z an. kuchn. 40,97  sprzedany  zobacz
128.  2 pok. z kuchn. 51,71  sprzedany  zobacz
129. 3 pok. z an. kuchn.  59,88  sprzedany  zobacz
130. 3 pok. z an. kuchn.  58,54  sprzedany zobacz 
131.  2 pok. z an. kuchn. 40,93 sprzedany  zobacz
132.  2 pok. z an. kuchn. 41,05  sprzedany  zobacz
133.  2 pok. z kuchn. 51,85  sprzedany  zobacz
134. 3 pok. z an. kuchn.  59,88  sprzedany  zobacz
135. 3 pok. z an. kuchn.  58,54  sprzedany  zobacz
136.  2 pok. z an. kuchn. 40,93  sprzedany  zobacz
137.  2 pok. z an. kuchn. 41,06  sprzedany  zobacz
138.  2 pok. z kuchn. 51,85  sprzedany  zobacz
139. 3 pok. z an. kuchn.  59,88  sprzedany  zobacz
140. 3 pok. z an. kuchn.  58,54  sprzedany  zobacz
141.  2 pok. z an. kuchn. 40,93  sprzedany  zobacz
142.  2 pok. z an. kuchn. 41,06  sprzedany   zobacz
143.  2 pok. z kuchn. 51,85  sprzedany  zobacz
144. 3 pok. z an. kuchn.  59,88  sprzedany  zobacz
145. 3 pok. z an. kuchn.  58,54  sprzedany  zobacz
146. 2 pok. z an. kuchn.  40,93  sprzedany  zobacz
147. 2 pok. z an. kuchn.  41,06  sprzedany  zobacz
148. 2 pok. z kuchn.  51,85  sprzedany  zobacz
149.  5 3 pok. z an. kuchn.  59,88  sprzedany  zobacz