SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

Śmieci

Nowy system opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów

w Warszawie od 1 stycznia 2022 r.

Rada m.st. Warszawy przyjęła nową propozycję systemu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakłada ona, że stawki mają być naliczane od gospodarstwa domowego.

18 listopada 2021 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LVI/1749/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 16 grudnia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Z powodu ww. rozstrzygnięcia 17 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła zmianę metody ustalania opłaty.

W zabudowie wielolokalowej będzie obowiązywała stała wysokość opłaty – 85 zł od gospodarstwa domowego. Pozostałe stawki pozostają bez zmian.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za każdy miesiąc, w którym lokal jest zamieszkany. Jeśli w Państwa lokalu nikt nie zamieszkuje, prosimy o złożenie w siedzibie Spółdzielni lub przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oświadczenia, którego wzór dostępny jest na stronie www.wardom.pl oraz w biurze Spółdzielni. Oświadczenie należy złożyć najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy. Oświadczenie o niezamieszkiwaniu złożone po rozpoczęciu miesiąca rozliczeniowego, którego dotyczy nie będzie uwzględniane ponieważ m. st. Warszawa nie uwzględnia korekt zmniejszających naliczenie opłat. W przypadku, gdy stan zamieszkania lokalu ulegnie zmianie np. wskutek najmu lokalu lub zamieszkania przez właściciela, są Państwo zobowiązani zaktualizować oświadczenie.

Ponadto informujemy, że przy każdym rozliczeniu mediów będzie dokonywana weryfikacja lokali, które złożyły oświadczenie o niezamieszkiwaniu. W przypadku zużycia wody w lokalu będziemy zmuszeni obciążyć właściciela kosztami wywozu odpadów komunalnych za poprzedni okres rozliczeniowy.

Dodatkowo Rada m. st. Warszawy zdecydowała o uruchomieniu pomocy osłonowej skierowanej do osób, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, a ich dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie. By otrzymać pomoc, trzeba będzie zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy zamieszkania. Wsparcie będzie udzielane w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących utrzymania budynku lub lokalu. O zasiłek celowy będzie można ubiegać się od 1 stycznia 2022 r.

 

Oświadczenie o niezamieszkiwaniu