SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

Praca - ogłoszenia

 

Kierownik Administracji II

Warszawa - Białołęka, mazowieckie

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa WARDOM

Opis stanowiska pracy

• organizacja i nadzór pracy podległych pracowników administracyjnych oraz firm sprzątających i konserwacyjnych,
• nadzór nad utrzymaniem odpowiedniego stanu sanitarno-porządkowego i technicznego nieruchomości w swoim rejonie,
• sporządzanie umów dotyczących eksploatacji zarządzanych obiektów,
• udział w sporządzaniu planów rzeczowo-finansowych dotyczących remontów bieżących i kapitalnych,
• udział w okresowych przeglądach technicznych budynków mieszkalnych,
• wprowadzanie wykonawców na roboty remontowe i konserwacyjne, nadzorowanie oraz odbiór robót i sporządzanie protokołów odbioru,
• współpraca z inspektorem nadzoru w zakresie usuwania usterek i ustalaniu konieczności wykonania niezbędnych robót stwierdzonych w administrowanym rejonie,
• udział w komisjach przetargowych,
• organizacja i prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych,
• obsługa informacyjna mieszkańców: zapewnienie aktualnej informacji na klatkach schodowych w budynkach, udzielanie odpowiedzi na pisma mieszkańców,
• podejmowanie działań w przypadkach występujących zagrożeń,
• współpraca z Policją i Strażą Miejską w zakresie porządku publicznego oraz czystości.

Wymagania

• min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
• co najmniej 4-letni staż na stanowisku związanym z administrowaniem i/lub zarządzaniem wspólnotami,
• atutem będzie posiadanie licencji zarządcy nieruchomości,
• znajomość procedur administracyjnych,
• umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, operatywność i dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista,
• umiejętność rozwiązywania spraw spornych oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.