SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

RODO

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa WARDOM z siedzibą w Warszawie ul. Kochanowskiego 49, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub przez stronę trzecią;
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

-        ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze,

-        ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

-        ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

-        ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

-        ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami,

-        Kodeksu postepowania cywilnego,

-        Kodeksu cywilnego,

-        Statutu Spółdzielni.

  1. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione odbiorcom, osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy;
  2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych,
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  7. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informujemy, że strona używa plików cookies.