SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

Przetarg

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA WARDOM
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 49

Ogłasza drugi pisemny nieograniczony przetarg na ustanowienie spółdzielczego

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 36 w budynku
przy ul. Bajana 9a w Warszawie (dzielnica Bielany).

Lokal o powierzchni użytkowej 49,20 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój,
łazienka z wc) usytuowany jest na I piętrze wraz z balkonem.

Cena wywoławcza wynosi 444.300,00 zł brutto , tj. 9.030,61 zł/m2 brutto.

Budynek usytuowany jest na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym
opisanym w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla
Warszawy-Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerach:
KW Nr WA1M/00100063/4 działka nr 197; KW Nr WA1M/00216915/8 działka
nr 209; KW WA1M/00101199/3 działka nr 220.

W celu obejrzenia lokalu należy wcześniej skontaktować się ze Spółdzielnią pod nr tel. 22 669-71-30.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł na konto bankowe
Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM w ING Banku Śląskim nr:
45 1050 1054 1000 0022 1784 8064 w terminie do dnia 13.07.2022r.

- złożenie w terminie do dnia 13.07.2022r. do godziny 14.00 w siedzibie SBM
WARDOM Warszawa ul. Kochanowskiego 49 pisemnej oferty zgodnej z
warunkami przetargu w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
„Przetarg na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego nr 36 przy ul. Bajana 9a w Warszawie.”

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 13.07.2022r. o godzinie
15.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 49 w Warszawie.

 

Warunki przetargu lokalu spółdzielczego - link