SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

Oferty Pracy

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa WARDOM

poszukuje kandydata na stanowisko:

Inspektor nadzoru robót budowlanych

Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy m. in.:

 • wprowadzanie wykonawców na roboty remontowe i konserwacyjne, nadzorowanie robót oraz odbiór robót i sporządzanie protokołów odbioru,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków mieszkalnych,
 • ustalanie zakresu robót w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 • sporządzanie przedmiarów robót z podaniem pozycji KNR,
 • techniczne wsparcie administratorów w należytym utrzymaniu obiektów,
 • udział w ustalaniu przyczyn awarii w lokalach i sporządzanie protokołów szkód,
 • podejmowanie działań w przypadkach występujących zagrożeń,
 • udział w sporządzaniu planów rzeczowo-finansowych dotyczących remontów bieżących i kapitalnych,
 • nadzór techniczny nad realizowanymi aktualnie remontami zasobów Spółdzielni,
 • diagnozowanie oraz nadzorowanie usuwania usterek,
 • terminowe udzielanie odpowiedzi na pisma lokatorów.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności ogólnobudowlanej,
 • przynależność do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku przy eksploatacji obiektów budowlanych,
 • znajomość procedur administracyjnych, prawa budowlanego, przepisów i norm branżowych.
 • znajomość obsługi programu kosztorysowego NORMA oraz pakietu Office (Word i Excel).

Oferujemy:

•             zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SBM WARDOM. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest SBM WARDOM. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 49. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. SBM WARDOM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.