SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

3. Jak wykupić mieszkanie własnościowe

Wiele osób nie widzi żadnej różnicy między spóldzielczym własnościowym prawem do mieszkania a jego własnością. Nic dziwnego – oba lokale można sprzedać i odziedziczyć. Mieszkanie własnościowe należy jednak do spółdzielni, a nabyte na własność – do tego, kto je wykupi. Dlatego wiele osób chce je mieć na własność.

Załatwianie formalności trzeba rozpocząć od złożenia wniosku do spółdzielni (art. 1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Na jego rozpatrzenie Dział Członkowski ma trzy miesiące. Jeżeli jednak grunt, na którym stoi dom, ma nieuregulowaną sytuację prawną, to trzeba będzie poczekać, aż spółdzielnia ją uporządkuje.

Musi być podjęta uchwała Zarządu.
Po otrzymaniu wniosku spółdzielnia sprawdza, czy dana osoba spełnia wymagania zawarte w przepisach i w uchwale spółdzielczej. Chodzi o uchwałę Zarządu określającą przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali w budynku lub budynkach (przed 31 lipca ub.r. mogła ona obejmować wiele budynków).

Z uchwały wynika, kto i jakie lokale może nabyć na własność oraz czy i jakie pomieszczenia przynależne (piwnica, komórka, garaż) będą ich własnością. Mówi ona także, jakie udziały w nieruchomości wspólnej będą związane z poszczególnymi lokalami i jakie ciążą na nich długi.

Co ważne, osoba, która chce wykupić mieszkanie, nie może zalegać z opłatami. Na lokalu nie może także ciążyć kredyt.

Osoba nabywająca lokal na własność ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Wynagrodzenie notariusza wynosi 281 zł (tj. 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę) plus 22 proc. VAT, czyli dodatkowo 61,82 zł. Spółdzielca płaci również za wypis aktu notarialnego 6 zł (plus 22 proc. VAT) za każdą stronę. Notariusz pobiera także opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i wpis własności spółdzielcy. W tym pierwszym wypadku opłata sądowa wynosi 60 zł, w drugim – 200 zł.

Niektóre sądy wieczystoksięgowe żądają również opłaty sądowej od spółdzielcy za wpis udziału w nieruchomości wspólnej do księgi wieczystej prowadzonej dla budynku. Wynosi ona 100 zł.