SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

2. Przekształcenia mieszkania lokatorskiego znajdujacego sie w budynku posadowionym na nieuregulowanym gruncie

Złożyłam wniosek o przekształcenie mieszkania lokatorskiego w odrębną własność. Odpowiedziano, że nie można tego zrobić, gdyż spółdzielnia nie ma uregulowanych spraw związanych z gruntem. Czy istnieje jakieś wyjście umożliwiające mi nabycie mieszkania na dzisiejszych warunkach?

Obowiązująca od 31 lipca 2007 r. znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje sytuację, która dotyczy takich przypadków. Wiele spółdzielni ma nieuregulowane stany prawne gruntów, na których wzniesiono przed laty bloki. W takich przypadkach nie jest możliwe ustanowienie odrębnej własności lokalu, gdyż uzyskując prawo własności lokalu, uzyskuje się również prawo współwłasności w gruncie. A skoro sama spółdzielnia nie jest ani właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym gruntu, nie może przenieść własności.

Według nowej ustawy nie można już ustanawiać własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego – z jednym wyjątkiem. Dotyczy to lokali w budynkach położonych na gruncie, do którego spółdzielni mieszkaniowej nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego. Tam do 31 grudnia 2010 r. lokatorzy mogą się teoretycznie ubiegać o własnościowe prawo do lokalu (art. 7 ust. 2 przepisów przejściowych nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 r.).
Mając spółdzielcze własnościowe prawo, można lokal sprzedać, darować, dziedziczyć.