SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

Kasa

Opłaty eksploatacyjne za użytkowanie lokali należy wnosić na konto Spółdzielni do 15-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Po tym dniu naliczane są ustawowe odsetki za zwłokę.


Kasa nieczynna do odwołania.

Mieszkańcy nieruchomości SBM WARDOM Dzielnicy Białołęka mogą bez dodatkowych opłat prowizyjnych wnosić opłaty za użytkowanie lokali w Warszawskim Banku Spółdzielczym - Bank WBS.