SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

Kasa

Opłaty eksploatacyjne za użytkowanie lokali należy wnosić na konto Spółdzielni do 15-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Po tym dniu naliczane są ustawowe odsetki za zwłokę.

Godziny otwarcia kasy
Do 15-go każdego miesiąca

  • wtorek 8.15 - 15.30
  • środa 8.15 - 17.30
  • piątek 12.00 - 15.30


Po 15-ym każdego miesiąca

  • środa 8.15 - 17.30

Mieszkańcy nieruchomości SBM WARDOM Dzielnicy Białołęka mogą bez dodatkowych opłat prowizyjnych wnosić opłaty za użytkowanie lokali w Warszawskim Banku Spółdzielczym - Bank WBS.